Ansatte

ASKELADDEN;  avd leder Heidi, assistent Toma, Marina og Synne Småbarnsavd (0-2 år)

ASKEPOTT;  avd leder Elena, assistent Pia og assistent Line   Mellomtrinn avd (2-3 år)

TROLLSLOTTET;  avd leder Kine og assistent  Bjørg og Vidar  Naturavdeling (3-6 år)

RØDE HYTTA;  avd leder Felix, assistent Merethe og Kristina  Naturavdeling (3-6 år)

Fast vikar;  

Styrer: Heidi    Styrerassistent: Elena og Vidar   Kontor:  Kristina

Malepedagog og billedkunstner:  Lillian Torjusson   

Musikkpedagog og sanger:

Eurytmist/drama/språk: