- Telefon:  Kontakt oss
Forsiden Bjørndalen gårdsbarnehage Nyttig Tilvenning
Skriv ut siden Skriv ut siden 

Innkjøringsregler – oppfølging av barn

Når et barn skal begynne i barnehagen, så bruker foreldrene  gjerne 2-3 dager på tilvenning. Store barn, som er vant med barnehage, trenger kanskje kortere tilvenningstid enn mindre barn. Barnehagen er et godt sted for barn å være, og det er ikke meningen at foreldre skal forbli i barnehagen utover 3-5 dager. Adskillelsen vil da bli vanskaligere, for barnet tror at foreldrene også skal være der sammen med dem. Noen barn vil gråte når mor går, men dette gir seg som oftest fort og vil avta etter hvert. Det er viktig at barnet kommer i barnehagen fra morgenen av, gjerne før frokost, for å komme inn i barnegruppen og bli med på hele frileken med de andre barna.

De minste barna trenger litt lengre tid på å bli trygg og mor / far skal snakke med avdelingsleder og bli kjent med de andre voksne på avdelingen.  Et barn trenger å bli trygg i et nytt miljø med nye mennesker rundt seg, og det er viktig at foreldrene først viser tiltro til barnehagen, deretter vil barnet også bli tillitsfull. Det er lurt å ha litt nærmere kontakt med en av de voksne i startfasen, som har mest med ditt barn å gjøre og som kan svare dere på forskjellige praktiske ting. Alle barn reagerer forskjellig, så tilvenningen i barnehagen vil være individuell. Vi kan anbefale at dere den første dagen er sammen med barnet noen timer, og at timeantallet øker neste dag, mens dere er borte fra barnet en stund. Tredje dagen økes dette ytterligere, og i samarbeid med personalet vil dere  fortelle barnet, kort og greit at dere nå tenker å går en tur, og snart vil komme tilbake, rett før dere skilles.

Ved oppstart i barnehagen er det viktig at dere informerer om barnet har astma, allergier eller noe annet vi bør vite om deres barn.  Dere bør sjekke at vi har rette faktaopplysninger om barnet, riktig telefonnummer m.m.  Dere får informasjon om våre rutiner i barnehagen og hva barnet skal ha med av mat, skiftetøy og eventuelt utstyr. Dere vil få utlevert barnas årsplan, eventuell henvisning til barnehagens hjemmesider.

 

 

  Webmail |  © 2018 Kontakt oss |  Kontaktinformasjon |  Telefon: 32 79 81 70