- Telefon:  Kontakt oss
Forsiden Bjørndalen gårdsbarnehage Om barnehagen Historikk og visjon
Skriv ut siden Skriv ut siden 

Historikk og visjon

 

Vi ønsker å skape en alternativ og annerledes barnehage, hvor barna får mye livsglede og morsomme opplevelser i trygge rammer. Vi ønsker å opprettholde en arbeidsplass,hvor de ansatte trives i spennende, faglige omgivelser . Vi er for en barnehage med god bemanning og små barnegrupper. Slik at vi kan gi alle barna like god oppfølging. Bjørndalen gårdsbarnehage AS er en privat barnehage som eies av Heidi Stav og Vidar Sørli. Barnehagen startet som en familiebarnehage i 1991 med 10 barn og 2 ansatte. 

 

Vårt mål er å drive barnehage med kvalitet, hvor foreldrene finner det inspirerende og trygt å levere sine barn. Som utdannet Steiner-pedagog (førskolelærer) ønsker jeg å ta med det enkle og gode med denne pedagogikken inn i vår barnehage, som enhver kan nyte godt av i vår travle tid. Vi driver ingen Steinerbarnehage, men mye av den grunnleggende pedagogikken er den samme som i en annen godkjent Steinerbarnehage i Norge.

Som styrer i barnehagen, med bakgrunn som agronom og spesialpedagog, vet jeg at barn og dyr har helt spesielle og verdifulle bånd.Det er svært viktig at vi lar barn i dag få nære relasjoner til våre husdyr og blir kjent med deres særegne behov.

Barnas trening på empati og deres nære forhold til dyrene er en god start til deres sosiale utvikling med andre små og store medmennesker. Dyrene omkring har positiv påvirkning på oss alle, de skaper små gleder og trivsel, og det merkes på kropp og sinn.

Ellers så ønsker vi å få frem det beste i hverandre, hvor vi mener at alle mennesker er likeverdige med forskjellige evner, som trenger egen selvtillit og andres tiltro for å utvikle seg fullverdig i sitt arbeid og bli en harmonisk person og en dyktig medarbeider.  Dette vil påvirke arbeidsmiljøet vårt og styrke barnehagens totale ressurser i personalet.

Vi legger derfor vekt på at barna skal bli sett og føle seg elsket, og de skal lære empati og være snille mot hverandre og respektere ulikheter seg imellom.

 

Bildet kan inneholde: plante og blomstIngen automatisk alternativ tekst tilgjengelig.

 

  Webmail |  © 2018 Kontakt oss |  Kontaktinformasjon |  Telefon: 32 79 81 70