An error occured when updating the database.
The likely reason is that write permissions are not set on the 'database' folder.
Please remember that write and delete permissions are also required on the 'content' folder and its subfolders.

SQL Query: UPDATE tblMenu SET [count] = 328699 WHERE menuid=1374;

IIS Said: Operation must use an updateable query. Bjørndalen gårdsbarnehage - Barnehage Sætre Hurum Bjørndalen gårdsbarnehage AS Bjørndalen gårdsbarnehage og Sætre kunst&musikk barnehage dyr barn lek morro hest hund
- Telefon:  Kontakt oss

Avdelinger

 

ASKELADDEN,  ASKEPOTT,  TROLLSLOTTET,  RØDE HYTTA

Vi anbefaler vi 100% plass for alle barna, men avtal med barnehagen om evt. kortere dager.

Vi har fire typer avdelinger;

Småbarnsavdeling for barn i alder 0-2 år, som er tilrettelagt for de minste barna. Gruppene er på størrelse 7-9 barn, og de har 3-4 voksne. Personalet er fokusert på de minste barnas behov og har god erfaring med førstegangsforeldre.  De minste barna får forståelse for språk og trene de første ord og uttrykk. De opplever nynning og sang, samt musikk med klang og rytme, de får male med plantefarger på store ark og sanser inn matlaging på avdelingen. De blir en del av et sosialt fellesskap med andre små barn og gleder seg over sine første jevngamle venner. Det er viktig med faste rytmer, for å skape trygge omgivelser rundt barna. Vi lager god og næringsrik varmmat av grønnsaker, fisk og korn. De minste barna sover ute i vogner hele året (> -5'C)og vi ser at det gjør dem godt. Vi er ute med barna og de får nær kontakt med dyrene og gleder seg over mating. De største barna får prøve ridning på ponni.

Mellomtrinnet er for barn i alderen 2-3 år, som øver språk, på/avkledning og regler i sosialt fellesskap. Gruppens størrelse er på 7-9 barn og 2-3 voksne. Barna starter fri lek med hverandre og har en personlig utvikling, hvor de fremmer Jeget og egen vilje. De trenger nå mer plass og masse tid for trening, for foreløpig er de for små og umodne for stor avdeling. Disse barna vil bruke skogen som arena på turdagen, vil delta i matlagingen, og vil ha aktiviteter som tegning, maling, baking, vasking og musikk. Barna vil til daglig leke sammen i uteområdet nær dyrene og får også være med på litt eventyrlesing, dyrestell og ridning på ponni.

Naturavdeling er for de største barna 3-6 år. Barna er på gruppe med 12-14 barn, og de har et koselig hus med egen husholdning og matlaging. Barna får et nært miljø og god sosial kompetanse og de har stor glede av å være i frodig fantasifull frilek inne og ute. De har faste aktiviteter gjennom ukedagene og pedagogikken ligger i årsløpet med alle månedsfestene de skal gjennomføre. Barna er på tur gjerne 2 dager i uka, og de har fast tilholdsted i skogen, hvor de har lavo, ildsted og fast leirplass for spikking, snekring og saging.  Barna får mye sosial og motorisk trening og har mye morsom fri lek ute i fritt terreng, samt dyrestell med ridning på ponni og hest. De blir kjent med gårdslivet  med mange husdyr representert og de opplever naturen på nært hold. Det siste året i barnehagen blir de med i 6-årsklubben, hvor de får passende utfordringer og sosiale opplevelser sammen.

Barnehagebussen; Barnehagen har egen buss, som har plass til opptil 24 barn i alderen 3-6 år. Barna får bli med på ukentlig tur, og får fantastiske naturopplevelser utenom barnehagen  i Hurum, Røyken, Asker, Drammen og Frogn kommune. Vi finner noen faste reisemål ved sjøen eller i høyden, som vi skiftvis besøker og hvor vi slår leir og går på oppdagelser i naturen. Barna har på refleks- eller redningsvester og blir vant med grensene ved hvert uteområde. Det er 4-5 voksne som følger barna på bussturene. 

  Webmail |  © 2021 Kontakt oss |  Kontaktinformasjon |  Telefon: 32 79 81 70