Dette er vår småbarnsavdeling, Askeladden.

Her er hovedfokuset av stabilitet, omsorg og trygghet. På denne avdelingen er dagsrytmen litt roligere. Barna er med på maling, baking, samlingsstund og mye utelek. Vi har  også inntak av barn under 1 år, så vi ser alltid an på barnets behov. Noen har behov for å sove 1 gang om dagen, andre to. Vi ønsker å skape det trygt og godt for barnet, så på denne avdelingen er det gjerne litt lengre tilvenning, mye musikk og kos på fanget.

 

 

 

 

 

 

Barna maler på avdelingen hver tirsdag: