Ut på tur i skogen/busstur

 


Barnehagen har en stor leirplass oppe i skogen, hvor de oppholder seg mest. Turens lengde avhenger av årstid, barnas alder og utholdenhet, men med alderen mestrer de mer, og vi øker på med turer. Barna trenger ikke gå så langt, for de er i aktivitet hele dagen uansett, og de skal hverken trene kondisjon eller øke muskelmasse, men de vil gjerne oppleve verden omkring og gå på oppdagelsestur sammen. Alle avdelinger har mandag som ordinær turdag, hvor barna skal få oppleve lokalmiljøet og naturen utenfor barnehagen. Vi går på tur mellom kl 10 - 14.  Barna elsker å være ute, og med riktige klær og god nistemat og drikke på egen termos, er det spennende på skogstur året rundt. 

Naturen omkring barnehagen er fantastisk og byr på mange fine turområder.

Det er ikke enkelt å få alle de minste barna med på tur og de har stort utbytte av å bare være ute i barnehagen, mens alle de større barna er på tur, slik at de får området for seg selv. Toåringene får være med på tur innimellom, for å lære å gå i ulendt terreng og bære sin egen sekk og spise nistematen ute på en stubbe i skogen. Men det er også av sikkerhetsgrunner vi begrenser turene med de minste barna, for de trenger spesiell oppfølging ute i skogen.

 

 

I indianerskogen:

 

 

 

 

På utflukt med bussen: