Innkjøringsregler, Oppfølging og Overganger

Når et barn skal begynne i barnehagen, så bruker foreldrene  gjerne 2-3 dager på tilvenning. Store barn, som er vant med barnehage, trenger kanskje kortere tilvenningstid enn mindre barn. Barnehagen er et godt sted for barn å være, og det er ikke meningen at foreldre skal forbli i barnehagen utover 3-5 dager. Adskillelsen vil da bli vanskaligere, for barnet tror at foreldrene også skal være der sammen med dem. Noen barn vil gråte når mor går, men dette gir seg som oftest fort og vil avta etter hvert. Det er viktig at barnet kommer i barnehagen fra morgenen av, gjerne før frokost, for å komme inn i barnegruppen og bli med på hele frileken med de andre barna.

De minste barna trenger litt lengre tid på å bli trygg og mor / far skal snakke med avdelingsleder og bli kjent med de andre voksne på avdelingen.  Et barn trenger å bli trygg i et nytt miljø med nye mennesker rundt seg, og det er viktig at foreldrene først viser tiltro til barnehagen, deretter vil barnet også bli tillitsfull. Det er lurt å ha litt nærmere kontakt med en av de voksne i startfasen, som har mest med ditt barn å gjøre og som kan svare dere på forskjellige praktiske ting. Alle barn reagerer forskjellig, så tilvenningen i barnehagen vil være individuell. Vi kan anbefale at dere den første dagen er sammen med barnet noen timer, og at timeantallet øker neste dag, mens dere er borte fra barnet en stund. Tredje dagen økes dette ytterligere, og i samarbeid med personalet vil dere  fortelle barnet, kort og greit at dere nå tenker å går en tur, og snart vil komme tilbake, rett før dere skilles.

Ved oppstart i barnehagen er det viktig at dere informerer om barnet har astma, allergier eller noe annet vi bør vite om deres barn.  Dere bør sjekke at vi har rette faktaopplysninger om barnet, riktig telefonnummer m.m.  Dere får informasjon om våre rutiner i barnehagen og hva barnet skal ha med av mat, skiftetøy og eventuelt utstyr. Dere vil få utlevert barnas årsplan, eventuell henvisning til barnehagens hjemmesider.

Når barnet skal starte på ny avdeling innad i barnehagen, så skjer noe av det samme, og det er viktig at personalet og foreldrene får til en myk og god overgang, hvor barnet får bruke litt tid og blir kjent før overgangen skjer.

Når barnet skal begynne på skolen, vil vi forberede barnet på det som skal skje. Som oftest går barnet i en 6-årsgruppe det siste barnehageåret og der snakker de mye om at de er størst i barnehagen og snart skal slutte, for å begynne på skolen. Barna blir styrket ved økt sosial kompetanse og de fremmer språket med flere signaler og uttrykk, slik at de står mentalt sterkere før skolestart.Vi vil besøke skolen, bli kjent med skolens omgivelser og hilse på lærere. De aller fleste gleder seg og har forventninger, men det er også noen som sliter med å gi slipp på det vante og kanskje gruer seg ved overgang til noe nytt. Sammen med foreldrene vil vi gjøre overgangen så god som mulig, og eventuelt gi skolen litt kjennskap til barnas sterke og svake sider, hvis det er behov for det.