Publisering av personopplysninger om barn på internett

Publisering av personopplysninger om barn på internett krever foresattes samtykke. Dette gjelder også når opplyningene legges ut på lukkede nettsider.

Av: Advokatfullmektig Cathrine Berntsen 16.04.2008

Det er fortrinnsvis personopplysningsloven som regulerer behandling av personopplysninger som navn, fotografier og video-opptak m.v. om barn på internett.

Datatilsynet har utarbeidet retningslinjer for dette som kan leses på Datatilsynets nettsider.

PBL presenterer her et samtykkeskjema som er utarbeidet i dialog med Datatilsynet. Dette skjemaet er primært lagt opp til samtykke ved bilder som er passordbeskyttet.

Foresattes samtykke
Publisering av personopplysninger om barn i barnehagealder på internett krever foresattes samtykke. Dette gjelder selv om opplysningene bare skal legges ut på lukkede nettsider.

Tilrettelagt informasjon til barnet
Barnehagen må også vurdere om barnet er såpass modent at det kan gis tilrettelagt informasjon til barnet med forespørsel om det er i orden at opplysningene legges ut.

Dersom bilder av barnet skal legges ut på internett, bør barnehagen vurdere å gjennomgå bildene sammen med barnet først. Publisering av enkelte bilder kan virke krenkende for barnet. Konkrete eksempler er barn som har følt seg krenket etter at det ble lagt ut bilder av dem hvor de var snørrete eller svært skitne.

Krav til samtykket
I henhold til Datatilsynets retningslinjer, skal samtykket være en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra foresatte om at foresatte godtar beskrevet behandling av opplysninger om barnet.

Foresatte må orienteres om at det er frivillig å samtykke til publisering av opplysningene, og at opplysningene skal publiseres på internett.

Ettersom samtykket skal være uttrykkelig, er det ikke tilstrekkelig at barnehagen ber de som ikke ønsker at opplysningene skal legges ut om å ta kontakt. Foresatte skal foreta seg noe aktivt for å samtykke.

Samtykket kan avgis muntlig, men av dokumentasjonshensyn anbefaler vi at det utarbeides samtykkeskjema som sendes ut til foresatte, som undertegner og leverer skjemaet tilbake til barnehagen.

Samtykkeskjemaet finner du her.

Foresatte kan når som helst trekke tilbake samtykket. Foresatte kan også når som helst kreve at enkeltbilder/video-opptak med deres barn slettes fra sidene.

Bevisst holdning
Vi vil anbefale barnehagen å ha en bevisst holdning til publisering av personopplysninger om barn på internett. Bilder bør ikke publiseres sammen med navnene på barna. Bilder som er å anse som sensitive personopplysninger må ikke legges ut. På åpne sider bør man vurdere hensiktsmessigheten av å legge ut bilder eller video-opptak som er egnet til å avsløre barnets identitet.

Interne rutiner
Barnehagen bør ha interne rutiner for endring av passord og sletting av personopplysninger på nettsidene.

Kontakt Datatilsynet eller Private Barnehagers Landsforbund for nærmere informasjon om barn og personvern.

 

Informasjonen er hentet fra Private Barnehagers Landsforbund

Du kan også lese mer hos Datatilsynet ved å klikke her.