Barn og dyr

 


Vi vet gjennom utallig forskning og av egen erfaring at barn tiltrekkes av dyr, og at barn gleder seg over dyras nærhet. Barnas forhold til dyr kan fortelle mye om deres forhold til andre mennesker. Barn lærer empati gjennom å vise hensyn til dyr og faktisk synes barnet ofte mer syn på et skadet dyr enn en skadet lekekamerat...!

Hva lærer barn av å være sammen med dyr?

Barna liker å mate og stelle dyrene og vise omsorg for dem. Samtidig må vi voksne passe på så ikke barna skader dyrene eller at dyrene skader barna.  Når barna har lært litt om dyrenes væremåte, så har de lært å omgås dyr, og det er viktig lærdom som inkluderer respekt for andre vesen.

Hva er det med dyr som gjør at de virker positivt på barns utvikling?

Barna lærer altså empati, å gi omsorg og vise respekt, og dette er viktige egenskaper i sosialisering med andre barn og voksne. Vi vet også at dyrene skaper glede og trivsel, som igjen betyr god helse hos de som omgås dyrene.

Vi tror at dyrene er med på å få barna til å vise nestekjærlighet, bli harmoniske og fornøyde. Hvis vi gjennom gårdsbarnehagen kan lære barna disse egenskapene, så er dette en viktig plass for barna, før de starter på skolen

.Barna får lov til å være med på alle aktiviteter og gjøremål i barnehagen

 

 

 

 

Barna er med på matlaging