Historikk og visjon

 

Vi som eiere ønsker å skape en alternativ og annerledes barnehage, hvor barna får mye livsglede og morsomme opplevelser i nær kontakt med naturen og dyra på gården. Vi ønsker å opprettholde en arbeidsplass,hvor de ansatte trives i spennende, faglige omgivelser .

Vi ønsker å drive en barnehage med god bemanning og små barnegrupper, slik at vi kan gi alle barna like god oppfølging.

Bjørndalen gårdsbarnehage AS er en privat barnehage i Sætre, som eies av Heidi Stav og Vidar Sørli.

Barnehagen startet som en familiebarnehage i 1991 med 10 barn og 2 ansatte og ble senere i -98 endret til en gårdsbarnehage med dyr.

I 2002 startet vi Sætre kunst&musikk barnehage, som vektlegger de musikalske og kreative sidene i barnet. Vi har idag inkludert begge disse barnehagen her i Bjørndalen, hvor vi har felles drift.

Vårt mål er å drive barnehage med kvalitet, hvor foreldrene finner det inspirerende og trygt å levere sine barn. Som utdannet  Steiner-pedagog (førskolelærer) ønsker jeg å ta med det enkle og gode med denne pedagogikken inn i vår barnehage, som enhver kan nyte godt av i vår travle tid. Vi driver ingen Steinerbarnehage, men mye av den grunnleggende pedagogikken er den samme som i en annen godkjent Steinerbarnehage i Norge.

Som styrer i barnehagen, med bakgrunn som agronom og spesialpedagog, vet jeg at barn og dyr har helt spesielle og verdifulle bånd.Det er svært viktig at vi lar barn i dag få nære relasjoner til våre husdyr og blir kjent med deres særegne behov fra tidlige barneår.

Barnas trening på empati og deres nære forhold til dyrene er en god start til deres sosiale utvikling med andre små og store medmennesker. Dyrene omkring har positiv påvirkning på oss alle, de skaper små gleder og trivsel, og det merkes på kropp og sinn.

Ellers så ønsker vi å få frem det beste i hverandre, hvor vi mener at alle mennesker er likeverdige med forskjellige evner, som trenger egen selvtillit og andres tiltro for å utvikle seg fullverdig i sitt arbeid og bli en harmonisk person og en dyktig medarbeider.  Dette vil påvirke arbeidsmiljøet vårt og styrke barnehagens totale ressurser i personalet.

Vi legger derfor vekt på at barna skal bli sett og føle seg elsket, og de skal lære empati og være snille mot hverandre og respektere ulikheter seg imellom. Vi vil også pleie den iboende fantasien i barnet og fremme den kreative siden, ved å la barna boltre seg i maling og kunstmateriell.

Barnas behov for rytme og musikk er tilstede og vi vil skape glede og god puls med musikk for for trivsel i et fellesskap. Vi vil gi barna mye sang og nyte gleden av å kunne bruke klang- og rytmeinstrumenter til myke barnetoner. Barna vil også få bruke trommer og lytte til gitar-, fløyte- og pianospill, samt få dramatisere selv etter klassisk musikk.

 

Bildet kan inneholde: plante og blomstIngen automatisk alternativ tekst tilgjengelig.