Satsningsområder

Vi driver spesialiserte barnehager, som betyr at vi driver med spesielle felt i tillegg til barnehagedriften. Vi synes det er både viktig og spennende å ha frodige barnehager med et bredt pedagogisk tilbud. Vi tilbringer mange timer i barnehagen hver uke, og vi ønsker å holde på med noe morsomt i den tiden vi er der. Barna vil gjerne delta på disse aktivitetene og det som skjer rundt dem, og barna vil etterhvert gjenkjenne det som kommer....og de modnes i dette gjenkjennende.

Barnas perioder med frilek i løpet av dagen er like viktig som alle våre aktiviteter, derfor prioriterer vi frileken og barnas iboende fantasi, hver dag.  Barnehagetilbudet er vårt pedagogiske opplegg for barna, og de trenger ingen undervisning i tillegg. I vår pedagogikk tar vi barna med på en slags reise gjennom uka og året, hvor vi hver måned tar spesielle valg for sanger i Ringen, type eventyr som preger eurytmi/drama, og alt vi bedriver vil antyde årstiden og den månedsfesten som kommer i etterkant av dette.

Barn og dyr er vårt mest sentrale spesialfelt i barnehagen, fordi vi er overbevist om at dyrene er viktige i våre liv, om vi er små eller store. Barn og dyr hører sammen, og de har et mer naturlig forhold til hverandre fra barna er små. Ved bruk av dyreassisterte intervensjoner kan vi aktivt bruke dyrene for å sosialisere barn, unge og voksne. Dyrene har en positiv påvirkning på oss mennesker og det gjør godt å ha dem inkludert i barnehagens hverdag.

Steinerpedagogikk følger vi gjennom våre daglige rytmer gjennom uka og gjennom årets forskjellige månedsfester. Barna er med på forberedelsene og selvsagt deltar i gjennomføringen, og dette skaper endringer, pedagogisk modning og glede gjennom årstidene.

Naturen omgir vår barnehage og vi har nesten 50 mål til egen disposisjon, med skog og kuppert natur, som innbyr til allverdens aktiviteter og utfoldelse. Barna er mye ute og vi bruker skogen flittig hele året.

Musikk skaper glede og barna får gehør for rytme og klang. Vi får besøk av musikkpedagog hver uke, og hun har musikkstund med alle barna. Hun fanger barnas oppmerksomhet og de er alle aktivt med med glede og lyst. De blir kjent med nye sanger, behersker rytmeinstrumenter og med barnas deltagelse gir dette dem positive opplevelser.

Kunst i form av maling, blir ledet av billedkunstner Lillian Torjusson, og hun kommer hver onsdag.

Barnehagebussen er et tilbud for de største barna, og den tar barna med på flotte turer og gir dem opplevelser av livet utenfor barnehagen, men innenfor våre kommuner. Barna blir godt kjent i lokale tettsteder, og de blir gode til å gjennomføre daglige prosjekter og spennende aktiviteter før skolestart.

 

Bildet kan inneholde: plante og mat